Package your vision

Hiện thực hóa ý tưởng thành bao bì.
Chúng tôi là Meiwa Pax Group

MORE

Package your vision

Hiện thực hóa ý tưởng thành bao bì.
Chúng tôi là Meiwa Pax Group

MORE

Hệ thống linh hoạt,
cho phép đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng

Khách hàng liên tục đặt ra vấn đề
"Nếu có sản phẩm như thế này thì…"
do đó chúng tôi luôn luôn tạo ra nhiều giá trị mới trong ngành.

Contact us

Please note that we are closed on Sat, Sun, Public holidays and New Year holidays. So, in case, our reply may take a while. For inquiries by phone, please call the following numbers. +81-50-3821-6845(Main)
For standardized bags: +81-50-3821-6866
(Service Hours: Weekday between 9:00 and 17:30)